Femvertising to pojęcie dla wielu zapewne obce, która w świecie reklamy ma jednak niezwykłe znaczenie i moc oddziaływania. Mówimy bowiem w tym przypadku o kobiecym przekazie za pośrednictwem reklamy. To kwestia walki ze stereotypami, które przez lata były upowszechniane w przekazach marketingowych sprowadzających kobietę do roli kogoś gorszego. Femvertising to zatem coś więcej niż trend, to walka o fundamentalne prawa i równość a także zwrócenie uwagi na rolę reklamy.

Nie powinniśmy postrzegać bowiem reklam jako jedynie prostego przekazu marketingowe, którego celem jest sprzedaż. Owszem, właśnie po to reklamy zazwyczaj powstają aczkolwiek ich moc oddziaływania znacznie wykracza poza pierwotnie powierzaną im rolę. Wpływają one na społeczeństwa będąc opiniotwórcze i kulturotwórcze a więc w istotny sposób kształtując otaczającą nas rzeczywistość.

Spojrzenie na femvertising na CRASH Mondays #24

 1. Femvertising to Feminizm + advertising
 2. Feminizm w kontekście marketingu powinniśmy postrzegać jako ruch przeciwko dyskryminacji.
 3. Femvertising to pro kobiecy przekaz za pośrednictwem reklamy.
 4. Femvertising powinien być oparty o empowerment.
 5. Kobieta widzi dziennie od 400 do 600 reklam.
 6. Reklama od początku XX wieku była machiną opresji wobec kobiet.
 7. W typowej reklamie mieliśmy od lat do czynienia z trzema typami kobiet: Femme fatale, Kobieta uległa/kobieta rodzinna, matka i opiekunka domowego ogniska.
 8. Narzucanie kobietom w reklamach wzorców wyglądu i zachowania było od lat jednym z głównym problemów.
 9. W reklamach z udziałem kobiet często dominował seksizm.
 10. Kobieta w reklamach bardzo często sprowadzana była do roli kury domowej.
 11. Poprzez reklamy propagowany był wyidealizowany obraz ciała.
 12. 52% kobiet kieruje się przy podejmowaniu decyzji zakupowych reklamą z pozytywnym obrazem kobiet.
 13. Już w 2028 roku 75 % kobiet będzie kontrolować wydatki.
 14. Reklama nie jest jedynie środkiem do zachęcania ludzi do zakupu.
 15. Reklamy mają również silne oddziaływanie kulturotwórcze i opiniotwórcze.
 16. Wpływ reklam wynika miedzy innymi z efektu czystej ekspozycji – im częściej widzimy tym bardziej akceptujemy/lubimy.
 17. Kobiety chcą być wysłuchane.
 18. Kobiety chcą czerpać pozytywne treści.
 19. Kobiety chcą by kształtowano świadomość dziewczynek.
 20. Kobiety chcą różnorodności.
 21. Kobiety nie chcą Photoshopa i propagowania sztucznego wizerunku nie mające nic wspólnego z rzeczywistością.
 22. Kobiety mówią stop stereotypom.
 23. Femvertising nie powinien być postrzegany jako feminizm w marketingu.
 24. Femvertising to walka ze stereotypami poprzez reklamę.
 25. The future is us – jesteśmy odpowiedzialni za treści jakie tworzymy.
 26. Najważniejsze w femvertisingu jest tworzenie przekazu o możliwości wyboru dokonywanego przez kobiety.
 27. „Bycie sobą to najlepszy wybór” – to istota femvertisingu.
 28. Przekaz do kobiet powinien być jasny i nic nie narzucać: „Nic nie musisz ale możesz wszystko”.