Wskaźnik określający zaufanie wyszukiwarki internetowej do danej strony internetowej. W założeniu nieco przypomina on PageRank, gdyż również w tym wypadku głównym czynnikiem jest jakość linków prowadzących do danej strony. W tym jednak przypadku poziom tego wskaźnika jest znacznie bardziej czuły na obecność w profilu linków odnośników prowadzących ze stron niskiej jakości.

Powszechna jest opinia, że do ustalania poziomu Trust Ranku danej strony używa się Seed Pages i to właśnie stopień powiązania z tego typu witrynami jest jednym z elementów określania poziomu tego wskaźnika.